Giele

E Pudding blibt e Pudding, o we me ne duet schtürze, e Reis blibt e Reis, o we me se duet chürze, es Poulet blibt es Poulet, o we me’s duet würze, u Giele blibe Giele

Schertenlaib und Jegerlehner